La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Synergized Earth Network (SEN) is een wereldwijd, waarden-gedreven, intergenerationeel netwerk. Vanuit gedeelde raakvlakken assisteert en faciliteert het netwerk waar mogelijk in het vinden van mogelijke oplossingen, het op gang brengen van bewustwording en het stimuleren van self-empowerment processen op weg naar committed action bijdragend aan een duurzame, rechtvaardige en vreedzame toekomst die ons allen aangaat. SEN verbindt een opkomende generatie jonge leiders met oudere generaties leiders ten behoeve van de intergenerationale cohesie onderling, kennisdeling en samenwerking. Vanuit ieders aanwezige capaciteiten faciliteert en assisteert SEN onder andere in intergenerationele samenwerking en in het genereren van mogelijke oplossingen voor de huidige sociale, economische en ecologische vraagstukken waar we mee kampen wereldwijd.