La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Ontbossing, droogte, klimaatverandering en de resulterende voedselschaarste zijn in vele droge gedeeltes van de wereld serieuze problemen. Deze milieuproblematiek vormt een bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van mensen, maar ook voor de weerstand van ecosystemen.


Sadhana Forest Kenya creëert in het Samburu district in Noord-Kenia een 'voedselbos' met inheemse boomsoorten. Om dit te bereiken wordt het in andere delen van de wereld geteste herbebossingmodel gebruikt. Dit bos van inheemse, voedseldragende bomen zal een langdurige voedselzekerheid geven aan de Samburu mensen.


De organisatie zal bewoners in het gebied trainen in het conserveren van water, erosiebeheersing, bodemverbetering en planttechnieken. Daarnaast levert de organisatie 100.000 zaailingen per jaar, die een permanente bron van voedzaam eten en herstel van het lokale milieu brengen.